Välkommen till Vinön

VINÖN december 2017     

Julmarknad på Vinön söndagen den 10 december, 13-16 i Vinöns skola.
Se anslag och i Ö-bladet!

 


Färjan går från Hampetorp utmed södra Hjälmarstranden. För att se aktuell turlista sök Vinöleden på Trafikverket, Färjerederiet.


Nytt ö-blad  Ny månad och nytt nummer av Ö-bladet. December-numret finns nu under Ö-bladet.

Hämta senaste numret av Ö-bladet under fliken Ö-bladet. Vill du ha äldre nummer, kontakta oss på o-bladet@vinon.se


Värdshuset på Vinön - Se även facebook https://www.facebook.com/Vinonsvardshus/

Värdshuset har nu stängt. Större grupper kan boka. Se deras hemsida!

Grupper kan även boka via Temaguidningar. 

Caféet på Vinön  är stängt för säsongen.

Vinökonferenser - tel 0739 28 04 05

Guidningar och grupparrangemang anordnas året runt. Temaguidningar 0768 56 46 92


Från Stormötet om VA-lösningar på Vinön söndagen den 26 november i skolan

Lennart Andersson SRF - Skit i skärgården (pdf)

Miljökontoret Örebro kommun - Information om Enskilda Avlopp (pdf)


Vinöns Turistinformation 019-44 81 01


info@vinon.se