Välkommen till Vinön

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening


Skolhuset Vinöns kultur- och hembygdsförening bildades år 1991 och har till motto ”en levande ö”. Den har sitt säte i skolan på ön, vilken numera är föreningslokal. Föreningen skall vara ett språkrör för vinöbor och sommarboende. Styrelsemöte hålls en gång i månaden samt årsmöte i april månad. Föreningen har som målsättning att ha minst en verksamhet varje månad. Under sommaren är det flera arrangemang. Sommaren börjar med brasan på valborgsmässoafton och slutar med marschallerna utmed stränderna på Lyskvällen, sista lördagen i augusti. Olika arrangemang under sommaren är loppmarknad, Melodikrysset med orkester, familjedagar mm. Tredje advent är det julmarknad i skolan.

I skolhuset som ägs av Vinön kultur- och hembygdsförening, finns vävstuga, tvättstuga med två tvättmaskiner som man får låna. Lokaler och kök hyres ut till konferenser och fester och det förekommer även kurser och studiecirklar här. Under året pågår även kursverksamhet i skolan. Det finns också en biblioteksfilial. På ö-kontoret görs Ö-bladet varje månad. Föreningen är ansluten till Skärgårdarnas Riksförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund samt medlem i Samverkarna i Östernärke. 

Föreningen har flera aktiva arbetsgrupper med en kontaktperson till varje grupp, se styrelsen!